Droga Maryi dla KAPŁANA

33-dniowe rekolekcje przygotowujące do oddania życia Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki

„Rozpal na nowo charyzmat, który został ci dany przez włożenie rąk”. (2 Tm 1,6)

Wszystkie informację i materiały rekolekcyjne znajdują się w książce Droga Maryi dla KAPŁANA, która jest dostępna na stronie STRONA

O innych formach uczestnictwa będzie informować w najbliższych dniach.

Drodzy kapłani mamy dla Was również propozycję stacjonarnych maryjnych rekolekcji kapłańskich. Zachęcamy do uczestnictwa. Więcej na STRONA

Poniżej znajdziecie kilka informacji o tych rekolekcjach "Droga Maryi dla KAPŁANA".

W 1971 roku Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pisał, że dwadzieścia lat, które przeżył w kapłaństwie, były okresem dojrzewania i gromadzenia charyzmatów. Dostrzegał wielką hojność ze strony Boga, który wyciągnął go z celi skazańca i uczynił swoim apostołem. Ksiądz Blachnicki wiedział dobrze, że przyszedł czas oddawania tych wszystkich darów Kościołowi. „One nie mogą być zmarnowane! Muszę błagać teraz jeszcze o jeden charyzmat, o «charyzmat ognia», który by zapalił przygotowany już stos!” 
(F. Blachnicki 2005, s. 85). 

Stos ten w końcu zapłonął, czego wyrazem był m.in. ruch oazowy, który wywarł istotny wpływ na polski Kościół.

Inspiracją do tego ogromnego dzieła odnowy była wizyta ks. Blachnickiego w Niepokalanowie, gdzie spędził prawie rok, studiując teksty o. Maksymilian Kolbego. Pod koniec pobytu zapisał w dzienniku: „Jestem Niepokalanej niezmiernie wdzięczny za wielką łaskę, jaką tu, w Niepokalanowie, otrzymałem. Uważam, że największa łaska, jaką w życiu otrzymałem, to chrzest święty, powołanie do dziecięctwa Bożego. Druga łaska to poznanie Niepokalanej i oddanie się Jej”
(F. Blachnicki 1987, s. 86).

Najważniejsze twórcze inicjatywy w polskim Kościele rozpoczynały się od całkowitego oddania się Matce Bożej. Tak było w przypadku o. Maksymiliana, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bp. Karola Wojtyły czy właśnie ks. Franciszka Blachnickiego. Wszyscy oni, w którymś momencie swojego życia odkryli nabożeństwo do Matki Bożej zaproponowane przez św. Ludwika Grignion de Montfort. I choć każdy z nich w zupełnie inny sposób realizował w swoim kapłańskim życiu tę ideę, to nie ulega wątpliwości, że dla każdego sam moment oddania był chwilą rozpalenia na nowo charyzmatu otrzymanego od Boga.

Celem naszych rekolekcji jest więc zarówno osobista świętość kapłana, jak i świętość Kościoła. Kapłan oddany Matce Bożej pociąga za sobą wiernych, którzy przechodząc z Maryją tę samą drogę, trafiają prosto do Jej Syna. Można nawet mówić o eucharystycznej odnowie wspólnot, które podejmują rekolekcje inspirowane nauczaniem św. Ludwika.

Obecne, czyli drugie wydanie naszych rekolekcji kapłańskich, nieco różni się od pierwszego. Zredukowaliśmy liczbę tekstów przeznaczanych do medytacji oraz napisaliśmy nowe rozważania do trzech ostatnich dni. Wierzymy, że teraz rekolekcje będą jeszcze lepiej odpowiadać specyfice kapłańskiego powołania. Ponadto wyraźniej dziś widzimy, że nie jest możliwe poprawne odczytanie idei oddania się Chrystusowi przez ręce Matki Bożej bez skoncentrowania się na tajemnicy Krzyża. To właśnie Krzyż, pod którym każdy kapłan niczym Umiłowany Uczeń otrzymuje Maryję za Matkę, jest naturalną rzeczywistością kapłańskiego życia.