Droga Maryi - zaproszenie

Droga Maryi

„Ach, cóż za przedziwne to dzieło! Proch przemienia się w światłość, brud w czystość, grzech w świętość, stworzenie w Stwórcę i człowiek w Boga! (...) Twoim najpewniejszym powołaniem jest zdobycie świętości Bożej (...) Cóż więc uczynisz, Duszo? Jakie środki wybierzesz, żeby wznieść się tam, dokąd cię Bóg wzywa?” (św. Ludwik)

Droga Maryi to 33 dniowe rekolekcji przygotowującę do oddania swojego życia Panu Jezusowi przez Maryję w Niewolę Miłości, w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Monfort.

Droga Maryi to wejście na drogę doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, która jest "drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną" (św. Ludwik)

Materiały rekolekcyjne

Wszystkie niezbędne materiały znajdziecie w książce Droga Maryi, dostępnej na stronie: https://totatua.org/zamow

Decyzja naszego serca. Chcę poznać samego siebie, poznać Maryję, Chrystusa i oddać się całkowicie Bogu przez Maryję.

Wybieram dzień, w którym będę chciał dokonać aktu oddania się w Niewolę Miłości. Może to być święto Maryjne, jakiś szczególny dzień w parafii, w życiu lub dowolnie wybrany dzień. Rozpoczynam przygotowania 33 dni wcześniej tak, aby ostatni dzień rekolekcji przypadł na dzień poprzedzający dzień oddania. Przez 33 dni postępuje zgodnie z planem rekolekcji przeznaczonym na dany dzień.

Po przeżyciu 33 dniowych rekolekcji odczytuje akt oddanie się Panu Jezusowi przez Maryję w Niewolę Miłości.

Zaczynam w codzieności żyć doskonałym nabożeństwa do Najświętsze Maryi Panny poprzez praktykowanie konkretnych Drogowskazów na Drodze Maryi w moim życiu opisanych w rozdziale Drogowskazy na drodze Maryi.
Modlitwa zawierzenia

Jestem cały Twój i wszystko, co mam, jest Twoją własnością, umiłowany Jezu, przez Maryję, Twoją świętą Matkę. Amen!