Maryjne Rekolekcje Kapłańskie - 7 - 10 sierpnia 2024

Z MARYJĄ KU PEŁNI KAPŁAŃSTWA 

Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał od Boga wszystkie jego władze … Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan .. Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie.”  ~ Św. Jan Maria Vianney

"Najważniejsze twórcze inicjatywy w polskim Kościele rozpoczynały się od całkowitego oddania się Matce Bożej. Tak było w przypadku o. Maksymiliana, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bp. Karola Wojtyły czy właśnie ks. Franciszka Blachnickiego. Wszyscy oni, w którymś momencie swojego życia odkryli nabożeństwo do Matki Bożej zaproponowane przez św. Ludwika Grignion de Montfort. " ~ O. Wojciech Surówką OP

KAPŁAN TO WIELKI DAR SAMEGO BOGA, A KAPŁAŃSTWO TO WIELKA MISJA! 

Fundacja Tota Tua oraz o. Monforitanie serdecznie zapraszają „WSZYSTKICH” KAPŁANÓW do udziału w Maryjny Rekolekcjach Kapłańskich.

Celem tych rekolekcji jest głębsze wejście na drogę doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny oraz odkrycie w sobie tego płomienia miłości ku Chrystusowi i Matce Bożej, którym płonął św. Ludwik Maria de Montfort, a także wielcy Polscy święci: św. Jan Paweł II, bł. Stefan Wyszyński, czy św. Maksymilian Kolbe. Dla których to nabożeństwo było fundament życia duchowego, życia kapłańskiego,  życia duszpasterskiego, życia KU ŚWIĘTOŚCI i DLA BOGA. Ich życie było potwierdzeniem słów Św. Ludwik z książki Tajemnica Maryi:

Jego Trwały Owoc: Jezus Chrystus! Duszo wybrana, jeśli pielęgnować będziesz Drzewo Życia, zasadzone przez Ducha Świętego w twej duszy, wyrośnie ono, upewniam cię, w krótkim czasie, tak wysoko, że zamieszkają na nim ptaki niebieskie, i stanie się tak doskonałe, iż wyda wreszcie Owoc chwały i łaski, czyli Jezusa, godnego miłości i uwielbienia, który zawsze był i będzie jedynym Owocem Maryi.  Szczęśliwa dusza, w której została posadzona Maryja jako Drzewo Życia!

Niech przykład tych kapłanów, słowa św. Ludwika zachęcają do wejście na tą drogą, a czas rekolekcji będzie czasem, odkrywania prawdziwego i doskonałego nabożeństwa do Maryi, Królowej Kapłanów, a także czasem odkrywania na nowo i jeszcze głębiej wielkiego daru i tajemnicy KAPŁAŃSTWA.

W programie: konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość rozmów i modlitw indywidualnych, świadectwa oraz propozycje duszpasterskie.

Organizator rekolekcji

o. Montfortanie, Fundacja Tota Tua

Głoszący

o. Nikola Maria Tandara Montfortanin

Termin

7 sierpnia - 10 sierpień 2024 r.

Rozpoczynamy 8 sierpnia od rana. Jest możliwość przybycia i zakwaterowania się już 7 sierpnia wieczorem. Rekolekcje kończymy obiadem w sobotę około godziny 12:00.

Miejsce

Zgromadzenie Misjonarzy Montfortanów

Noskowskiego 13, 
42-200 Częstochowa

Zapisy

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Fundacją Tota Tua tel. +48 690 524 572 lub mailowo pod adresem [email protected]

Koszt rekolekcji

500 zł. za nocleg z wyżywieniem,

+ dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów rekolekcyjnych oraz na rozwój dzieł prowadzonych przez Fundacji Tota Tua,

(w przypadku trudności finansowych prosimy o kontakt)

Zespół Fundacji Tota Tua