28 kwietnia - 31 maja 2024 - Edycja 4

Rozpoczynamy 28 kwietnia we wspomnienie św. Ludwika Marii de Montfort :) 

Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest ta szczodra dusza, która wyzwolona przez Chrzest z tyrańskiej niewoli diabła, oddaje się Jezusowi przez Maryję w niewolę miłości” (św. Ludwik, Tajemnica Maryi, 34) 

Niech te słowa prowadzą nas przez każdy dzień tych wyjątkowych rekolekcji. 

A dzisiaj tą krótką, a zarazem głęboką modlitwą powierzmy ten czas i wszystko co nosimy w swoim sercu Panu Jezusowi

"Jestem cały Twój, i wszytko, co mam, jest Twoją własnością, umiłowany Jezu, przez Maryję, Twoją świętą Matkę. Amen!" 

Wszystkie niezbędne materiały: instrukcje, wprowadzenia, rozważania na każdy dzień rekolekcji, dzień oddania oraz jak żyć oddaniem znajdziecie w książce Droga Maryi, która jest dostępna na stronie ==> STRONA

12 dni – Wyzbycie się ducha tego świata

[2024-04-28] Dzień 1. Odkryj łaskę Bożej miłości
[2024-04-29] Dzień 2. Odkryj łaskę widzenia prawdy o grzechu
[2024-04-30] Dzień 3. Odkryj łaskę zbawienia
[2024-05-01] Dzień 4. Odkryj łaskę nawrócenia i oddania życia Panu Jezusowi
[2024-05-02] Dzień 5. Błogosławieni ubodzy w duchu
[2024-05-03] Dzień 6. Błogosławieni, którzy się smucą
[2024-05-04] Dzień 7. Błogosławieni cisi
[2024-05-05] Dzień 8. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości
[2024-05-06] Dzień 9. Błogosławieni miłosierni
[2024-05-07] Dzień 10. Błogosławieni czystego serca
[2024-05-08] Dzień 11. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
[2024-05-09] Dzień 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości


Tydzień pierwszy - Poznanie samego siebie
[2024-05-10] Dzień 1. Pożądliwość ciała
[2024-05-11] Dzień 2. Emocje
[2024-05-12] Dzień 3. Wyobraźnia i obraz samego siebie
[2024-05-13] Dzień 4. Pamięć
[2024-05-14] Dzień 5. Lęki
[2024-05-15] Dzień 6. Pycha życiowa
[2024-05-16] Dzień 7. Przebaczenie


Tydzień drugi - Poznanie Najświętszej Maryi Panny
[2024-05-17] Dzień 1. Maryja Nowa Ewa
[2024-05-18] Dzień 2. Dziewictwo i Macierzyństwo Maryi
[2024-05-19] Dzień 3. Niepokalane Poczęcie NMP
[2024-05-20] Dzień 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
[2024-05-21] Dzień 5. Maryja Niewiasta Eucharystia
[2024-05-22] Dzień 6. Niepokalane Serce Maryi – naszym schronieniem
[2024-05-23] Dzień 7. Apostołowie Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi

Tydzień trzeci - Poznannie Jezusa Chrystusa
[2024-05-24] Dzień 1. Zwiastowanie. Jezus-Słowo Boże. Jezus-Ewangelia
[2024-05-25] Dzień 2. Boże Narodzenie. Jezus-Dziecko. Jezus-Chleb
[2024-05-26] Dzień 3. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Jezus Prawo Miłości. Jezus droga do Nieba
[2024-05-27] Dzień 4. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus - szukany i znaleziony. Jezus zjednoczony z Ojcem
[2024-05-28] Dzień 5. Cud przemiany wody wino w Kanie Galilejskiej. Jezus Zbawiciel. Jezus Źródło przemiany
[2024-05-29] Dzień 6. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Jezus Król. Jezus MIŁOŚĆ
[2024-05-30] Dzień 7. Zesłanie Ducha Świętego. Jezus Kościół. Jezus Chrzczący Duchem Świętym
 

Dzień oddania
[2024-05-31] Dzień oddania się Panu Jezusowi przez Maryję w Niewolę Miłości dla Miłości, dla Boga